• Zajęcia sportowo-rekreacyjne

    •           Zajęcia sportowe - rekreacyjne dają uczniom możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu , rozbudzają zainteresowania różnymi formami aktywności fizycznej.

             Zwracamy uwagę na kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie , nawiązywania pozytywnych kontaktów , współzawodnictwa, rywalizacji sportowej, słuchania  i wyrażania swoich potrzeb. 

            Uczymy panowania nad emocjami w czasie zabaw sportowych jak również na upowszechnienie zasad kultury osobistej, przestrzegania przyjętych zasad i norm zachowania się na zajęciach sportowych w świetlicy i na terenie szkoły.