• 1905
     Oddanie do użytku budynku szkoły. Była to szkoła dla dziewcząt, pełna jej nazwa brzmiała następująco: Publiczna Powszechna Szkoła Żeńska w Kolbuszowej. Pierwszym kierownikiem szkoły był pan Ignacy Łukaszkiewicz. Do 1924 roku szkoła jest pięcioklasowa.

     Listopad
     1918

     Odzyskanie przez Polskę niepodległości. Kolbuszowa należy do województwa lwowskiego.
     1922
     Kierownikiem szkoły zostaje pan Wacław Januszewski (pełni tę funkcję, z przerwą na czas okupacji, do 1950 roku).
     1924
     Przekształcenie szkoły pięcioklasowej na siedmioklasową (z pełną ilością nauczycieli i sal lekcyjnych).
     Wrzesień
     1939
     Podczas bitwy o Kolbuszowę (8 -9 IX) w budynku szkoły Niemcy urządzili szpital polowy.
     1939-1944
     W czasie okupacji w szkole nie odbywały się zajęcia, sam zaś budynek służył hitlerowcom jako baza gospodarcza (stołówka, świetlica, pralnia). Nauka w Szkole Żeńskiej przez całą wojnę odbywała się na parterze w Szkole Męskiej - budynek obecnego przedszkola na wprost kościoła.
     Lipiec/Sierpień
     1944
     Wyzwolenie miasta spod okupacji hitlerowskiej. Kolbuszowa zostaje włączona do nowo utworzonego województwa rzeszowskiego (zachodnie tereny przedwojennego województwa lwowskiego).
     1 września 1944
     Pomimo olbrzymiej dewastacji budynku oraz jego wyposażenia rozpoczęcie roku szkolnego.
     1 września 1948
     Szkoła Żeńska przekształcona została na koedukacyjną. Miasto podzielone zostało na dwa rejony szkolne. Do rejonu naszej szkoły należały ulice: 3 Maja (obecnie Obrońców Pokoju), Nowe Miasto, Piłsudskiego, Krakowska, Wolska, Mickiewicza oraz Kolbuszowa Górna - strona lewa.
     Rok szkolny
     1949/1950
     Zmiany w oświacie, upolitycznienie szkoły /m.in. odejście od mszy św. rozpoczynającej nowy rok szkolny na rzecz akademii i przemarszy ulicami miasta/.
     Wrzesień 1950
     Obowiązki kierownika szkoły po Wacławie Januszewskim przejął Jan Sarapuk.
     Kwiecień 1951

     Do szkoły zostaje przydzielony nauczyciel języka rosyjskiego /Jan Lew/

     Rok szkolny
     1954/55

     Wprowadzenie codziennych apeli przedlekcyjnych /w czasie których przedstawiano najważniejsze wydarzenia polityczne, zagadnienia wychowawcze i sprawy szkolne/. Młodzież ma obowiązek przyjść do szkoły już na 15 minut przed godziną ósmą; nieobecność ucznia była notowana.

     Rok szkolny
     1955/56


     W szkole uczy się 194 dzieci.
     Wrzesień 1957
     Utworzenie świetlicy międzyszkolnej w jednej z sal lekcyjnych.
     1958/1959
     Zaprzestanie nauki religii w szkole.
     Lipiec 1963
     Powstanie przy szkole sezonowego schroniska turystycznego.
     Rok szkolny
     1963/1964
     Nauka zorganizowana na dwie zmiany.
     Maj 1964
     Pierwszy telewizor w szkole.
     Rok szkolny
     1966/1067

     Reforma szkolna, powstaje klasa ósma.
     Maj 1975
     Została oddana do użytku nowa część budynku szkolnego (dobudowana od strony zachodniej do dawnej Szkoły Żeńskiej). Te dwa budynki, zespolone ze sobą, tworzą nowy architektonicznie obiekt, w którym dziś mieści się Szkoła Podstawowa nr 2.
     1975
     Dyrektorem szkoły zostaje mgr Gizela Kuna (do 1991 roku).
     1976
     Szkoła Podstawowa nr 2 zostaje przekształcona w Zbiorcza Szkołę Gminną.
     1984
     Rozwiązanie Zbiorczej Szkoły Gminnej.
     1991
     Powołanie Społecznego Komitetu Rozbudowy SP nr 2. Dyrektorem szkoły zostaje mgr Witold Stagraczyński.
     1992  Dyrektorem szkoły zostaje  mgr Mirosław Kaczmarczyk
     Styczeń 1995 Ogłoszenie  konkursu na wybór imienia patrona szkoły.
     Maj 1995  Rozstrzygnięcie konkursu: Krzysztof Kamil Baczyński zostaje patronem naszej szkoły.
     10 lutego 1996  Uroczyste otwarcie nowego budynku szkolnego, poświęcenie i wręczenie szkole sztandaru oraz oficjalne nadanie jej imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. 
     Poświęcenia sztandaru szkoły oraz nowego budynku dokonał ks. bp. Kazimierz Górny.
     Listopad 1996 Otwarcie siłowni.
     30 maja 1998  Pierwsza Kamiliada - Święto szkoły oraz Dzień Patrona. 
     W szkole w roku szkolnym 1997/98 uczy się 842 uczniów, zatrudnionych jest 55 nauczycieli.
     Rok szkolny
     1999/2000 
      
     Pierwszy rok funkcjonowania szkoły podstawowej i gimnazjum w budynku: skrzydło starsze - szkoła podstawowa, nowe - gimnazjum. Dyrektorem  szkoły podstawowej został  mgr Jerzy Sitko /dyrektorem gimnazjum  - mgr Mirosław Kaczmarczyk/. 
     Ośmioklasowa szkoła podstawowa w drodze reformy zostaje przekształcona w szkołę sześcioklasową.
     23 czerwca 2000
     Ostatni dzień pobytu w murach szkoły ósmoklasistów.
     Lipiec 2001 Pierwszy Plener Malarski w naszej szkole /organizowany wspólnie z BWA w Rzeszowie i Gimnazjum nr 2 w Kolbuszowej/. Dzieci uczą się techniki malowania, prezentują swoje prace obok obrazów artystów z całej Polski.
     Rok szkolny
     2002/2003 
     Otwarcie strony internetowej SP nr 2.
     W szkole uczy się 610 uczniów, zatrudnionych jest 36 nauczycieli.

     Rok szkolny 2004/2005 

     Powołanie Zespołu Szkół nr 2 /Szkoła Podstawowa nr 2 oraz Gimnazjum nr 2 łączy się  administracyjnie w jedną całość/. Dyrektorem Zespołu  zostaje mgr Mirosław Kaczmarczyk.
     2004 Zakończenie prac nad nową elewacją budynku szkoły.
     Lipiec 2005   V Jubileuszowy Plener Malarski /przed szkołą stanął charakterystyczny bocian - "szkoła z bocianem"/.
     Sierpień 2005  Boisko do koszykówki oraz bieżnia posiada sztuczną nawierzchnię.
     Wrzesień 2005  Rozpoczęcie uroczystych obchodów związanych ze stuleciem powstania szkoły.

     Listopad
     2005


     Otwarcie w bibliotece szkolnej Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej.
     Marzec 2006 Wizyta księdza biskupa Kazimierza Górnego w naszej szkole.
     Rok szkolny 2006/07
     Do szkoły uczęszcza 543 uczniów.
     Sierpień 2007 Wykonanie nawierzchni syntetycznej na boisku szkolnym do piłki nożnej.
     Rok szkolny 2008/09
     Do szkoły uczęszcza 497 uczniów, zatrudnionych jest 41 nauczycieli.
     Lipiec 2010 X Jubileuszowy Plener Malarski /kolejne rzeźby Leszka Kuchniaka przed wejściem do szkoły/.
     Grudzień 2010 Gazetka szkolna "Kamil i S.P.ółka" obchodzi 10-cio lecie powstania.
     Lipiec 2012 Miasteczko Ruchu Drogowego i Plac Zabaw przy ul. Szopena przekazany do eksploatacji.
     Wrzesień 2013 Otwarcie nowej, przestronnej i dobrze wyposażonej świetlicy szkolnej.
     Rok szkolny 2013/14
     Po przeszło dwudziestu latach mamy w naszej szkole "oddział zerowy".
     Wrzesień 2015 Rozpoczęcie uroczystych obchodów związanych ze 110 rocznicą powstania szkoły.
  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kolbuszowej
   • g2kolbuszowa@poczta.onet.pl, rekrutacja@sp2.kolbuszowa.pl
   • (17) 2270290,
   • ul. Obrońców Pokoju 46 36-100 Kolbuszowa Poland
   • Sylwia Blat tel.:(17) 2270280 e-mail: iod@zo.kolbuszowa.pl
  • Logowanie