• Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

    • Wniosek o przyjęcie dziecka do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kolbuszowej:

     Wniosek_przedszkole_-2020-21.pdf

     Harmonogram_przedszkole.pdf

      

     Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kolbuszowej:

      

     Zgloszenie_do_kl_I_2020-21_z_obwodu.pdf

     Wniosek_o_przyjecie_do_kl_I_2020-21_spoza_obwodu.pdf

     Harmonogram_klasy_pierwsze.pdf

      

     § 5 p1 Statutu Szkoły:

     Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr XLIII/520/17 z dnia 31.08.2017 r. obwód Szkoły Podstawowej nr 2 im K.K. Baczyńskiego w Kolbuszowej obejmuje zachodnią część miasta w granicach: granica administracyjna miasta od ulicy Jana Pawła II, granica administracyjna Kolbuszowej i Kolbuszowej Dolnej, granica administracyjna Kolbuszowej i Świerczowa, granica administracyjna Kolbuszowej i Nowej Wsi, granica administracyjna Kolbuszowej i Domatkowa, granica administracyjna Kolbuszowej i Kolbuszowej Górnej, ulica Józefa Piłsudskiego z numerami parzystymi, ul. Adama Mickiewicza ze wszystkimi numerami, ulica Janka Bytnara z wszystkimi numerami i ulica Jana Pawła II ze wszystkimi numerami do granicy miasta, oraz miejscowości: Nowa Wieś i Świerczów w granicach administracyjnych.