• Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

    • Wniosek o przyjęcie dziecka do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kolbuszowej:

     wniosek_przedszkole_2021-22.pdf

     harmonogram_przedszkole_2021.pdf

      

     Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kolbuszowej:

     zgloszenie_do_kl_I_2021-22_z_obwodu.pdf

     wniosek_o_przyjecie_do_kl_I_2021-22_spoza_obwodu.pdf

     harmonogram_klasy_pierwsze_2021.pdf


     Wypełnione dokumenty można składać w sekretariacie szkoły, wrzucić do skrzynki przy wejściu głównym szkoły, wysłać pocztą tradycyjną lub elektronicznie na adres e-mail: rekrutacja@sp2.kolbuszowa.pl
      

     § 5 p1 Statutu Szkoły:

     Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr XLIII/520/17 z dnia 31.08.2017 r. obwód Szkoły Podstawowej nr 2 im K.K. Baczyńskiego w Kolbuszowej obejmuje zachodnią część miasta w granicach: granica administracyjna miasta od ulicy Jana Pawła II, granica administracyjna Kolbuszowej i Kolbuszowej Dolnej, granica administracyjna Kolbuszowej i Świerczowa, granica administracyjna Kolbuszowej i Nowej Wsi, granica administracyjna Kolbuszowej i Domatkowa, granica administracyjna Kolbuszowej i Kolbuszowej Górnej, ulica Józefa Piłsudskiego z numerami parzystymi, ul. Adama Mickiewicza ze wszystkimi numerami, ulica Janka Bytnara z wszystkimi numerami i ulica Jana Pawła II ze wszystkimi numerami do granicy miasta, oraz miejscowości: Nowa Wieś i Świerczów w granicach administracyjnych.