• O nas

    • KRS 0001021378

     NIP 8141697757

     REGON 524680101

     Data rejestracji: marzec 2023 r.

     Adres siedziby: ul. Obrońców Pokoju 46,

                                 36-100 Kolbuszowa
      

     Celem stowarzyszenia jest:

     • działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska społecznego, poprzez wspieranie inicjatyw społecznych w następujących obszarach: kultura, oświata, edukacja, sport i rekreacja, ochrona środowiska, prawa człowieka, ochrona zdrowia, rozwój regionalny i lokalny, pomoc społeczna, w szczególności:
     • działanie na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kolbuszowej,
     • dbałość i wspieranie w działaniu na rzecz warunków lokalowych i zagospodarowania terenu wokół szkoły,
     • działalnie na rzecz grup szczególnego ryzyka w szkole,
     • organizowanie imprez ogólnych dla środowiska lokalnego,
     • organizowanie czasu wolnego, letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
     • prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz uczniów w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej,
     • pomoc w zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu zainteresowań, wspieranie rozwoju ucznia zdolnego,
     • rozwijanie motywacji do nauki języków obcych,
     • promocja kultury, zwłaszcza tworzonej przez młodych i do nich adresowanej
     • rozszerzenie wachlarza zajęć pozaobowiązkowych poprzez zakup komputerów, nowych pomocy dydaktycznych, organizacji innowacyjnych form wychowania i nauczania,
     •  promocja aktywności zawodowej i podnoszenie kwalifikacji kadry szkoły poprzez organizowania szkoleń dla pracowników,
     • działanie na rzecz promocji i wspierania edukacji, kultury i sportu,
     •  podejmowanie działań zwiększających zaangażowanie lokalnego społeczeństwa w rozwiązywaniu problemów dzieci i młodzieży,
     •  międzypokoleniowa integracji środowiska
     • inspirowanie dzieci i młodzieży do twórczej pracy na rzecz środowiska lokalnego, a w szczególności poznawanie i kultywowanie dziedzictwa regionalnego,
     • dbałość o ochronę dziedzictwa kulturowego,
     • promocja ekologii i ochrony środowiska,
     • promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz zdrowego stylu życia,
     • spełnianie marzeń dzieci i młodzieży,
     • prowadzenie innej działalności na rzecz środowiska,
     • organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży, szczególnie zajęć plastycznych, muzycznych, teatralnych oraz filmowych,
     • propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez organizacje wyjazdów, warsztatów, prelekcji,
     • organizowanie konferencji, warsztatów, prelekcji,
     •  działalność wydawnicza. 

      

   • liczba odwiedzin: 1806
  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kolbuszowej
   • g2kolbuszowa@poczta.onet.pl, rekrutacja@sp2.kolbuszowa.pl
   • (17) 2270290,
   • ul. Obrońców Pokoju 46 36-100 Kolbuszowa Poland
   • Sylwia Blat tel.:(17) 2270280 e-mail: iod@zo.kolbuszowa.pl
  • Logowanie