• Zajęcia sportowo-rekreacyjne

    •           Zajęcia sportowe - rekreacyjne dają uczniom możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu , rozbudzają zainteresowania różnymi formami aktywności fizycznej.

             Zwracamy uwagę na kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie , nawiązywania pozytywnych kontaktów , współzawodnictwa, rywalizacji sportowej, słuchania  i wyrażania swoich potrzeb. 

            Uczymy panowania nad emocjami w czasie zabaw sportowych jak również na upowszechnienie zasad kultury osobistej, przestrzegania przyjętych zasad i norm zachowania się na zajęciach sportowych w świetlicy i na terenie szkoły.

      

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kolbuszowej
   • g2kolbuszowa@poczta.onet.pl, rekrutacja@sp2.kolbuszowa.pl
   • (17) 2270290,
   • ul. Obrońców Pokoju 46 36-100 Kolbuszowa Poland
   • Sylwia Blat tel.:(17) 2270280 e-mail: iod@zo.kolbuszowa.pl
  • Logowanie