• Potwierdzenie woli przyjęcia

    • Po zapoznaniu się z listą zakwalifikowanych kandydatów do klasy pierwszej/oddziału przedszkolnego, która znajduje się w sekretariacie szkoły (wszyscy, którzy zlożyli dokumenty są zakwalifikowani)

     prosimy rodziców/opiekunów prawnych o składanie do sekretariatu szkoły lub przesłanie pocztą (tradycyjną lub elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@sp2.kolbuszowa.pl) Potwierdzenie_woli_przyjecia.pdf oraz dokumentu zgody_i_oswiadczenia_2023.pdf w terminie

     • do 27.04.2023r. /oddział przedszkolny/
     • do 28.04.2023r. /klasy pierwsze/

     Lista przyjętych kandydatów będzie ogłoszona

     • 28.04.2023r. /oddział przedszkolny/
     • 2.05.2023r. /klasy pierwsze/

      

      

       

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kolbuszowej
   • g2kolbuszowa@poczta.onet.pl, rekrutacja@sp2.kolbuszowa.pl
   • (17) 2270290,
   • ul. Obrońców Pokoju 46 36-100 Kolbuszowa Poland
   • Sylwia Blat tel.:(17) 2270280 e-mail: iod@zo.kolbuszowa.pl
  • Logowanie