• Pracownicy szkoły

    • Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kolbuszowej

     mgr Jerzy Sitko - dyrektor
     mgr Małgorzata Mazur - zastępca dyrektora

      

     Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kolbuszowej

     Biesiadecki Grzegorz (świetlica, język angielski)
     Cichoń Maciej (wychowanie fizyczne, świetlica)
     Cieśla Bogusław (wychowanie fizyczne, świetlica)
     Czachor Barbara (edukacja wczesnoszkolna)
     Franczyk Michał (wychowanie fizyczne, świetlica)
     Franczyk Teresa (matematyka, technika)
     Gębarowski Grzegorz (wychowanie fizyczne, świetlica)
     Gul Agnieszka (język angielski)
     Haptaś Dorota (biblioteka)
     Jagodzińska Jolanta (edukacja wczesnoszkolna)
     Jagodzińska Justyna (edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja)
     Januszek Anna (język polski, rewalidacja)
     Kłosowska Renata (fizyka, rewalidacja)
     Kochanowska-Koźmic Bożena (matematyka)
     Kokoszyńska Renata (urlop)
     Kornak Grzegorz (biblioteka, świetlica)
     Kornak Magda (język polski)
     Kożuchowska Małgorzata (geografia, matematyka)
     Krawczyk Marta (chemia, biologia)
     Lelek Halina (wychowanie przedszkolne)
     Łagowska Magdalena (pedagog szkolny)
     Mazan Helena (matematyka)
     Mazur Małgorzata (język polski, rewalidacja)
     Mianowska Katarzyna (religia)
     Michno Paweł (historia, wiedza o społeczeństwie, doradztwo zawodowe)
     Mierzwa Beata (język niemiecki, rewalidacja, pedagog specjalny)
     Pawlina Dariusz (edukacja dla bezpieczeństwa, technika, informatyka)
     Pierzchała Danuta (biologia)
     ks. Piętowski Sławomir (religia)
     Posłuszny Izabela (matematyka)
     Salach Magdalena (urlop)
     Serafin Klaudia (język polski)
     Serafin-Kochanowicz Małgorzata (urlop)
     Sitko Jerzy (świetlica)
     Sito Wioletta (edukacja wczesnoszkolna)
     Skowrońska Elżbieta (muzyka, świetlica)
     Skowrońska-Sitko Marta  (plastyka, świetlica)
     Skrzypczak Marta (edukacja wczesnoszkolna)
     Słotwińska Agnieszka (fizyka, informatyka)
     Snopkowska Halina (język polski)
     Sobolewska Aneta (zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze)
     Sondej Małgorzata (edukacja wczesnoszkolna)
     Stagraczyńska-Domin Lucyna (geografia)
     Styga Krystyna (informatyka, technika)
     Sybicki Stanisław (zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze)
     Szafraniec Barbara (rewalidacja)
     Szalony Robert (wychowanie fizyczne, świetlica)
     Tomaszewska Magdalena (edukacja wczesnoszkolna)
     Trzyna Anna (historia, wiedza o społeczeństwie)
     Wiktor Lidia (przyroda, plastyka)
     Winiarska Urszula (edukacja wczesnoszkolna)
     Wołoszyn Iwona (język angielski)
     Wrońska Patrycja (edukacja wczesnoszkolna)
     Wyka Wioletta (język polski)
     Zawada Wojciech (wychowanie fizyczne, świetlica)
     Zielińska Aleksandra (wychowanie do życia w rodzinie, rewalidacja)
     Zuber Sebastian (język angielski)

     Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kolbuszowej

     Arian Ewa
     Bakaj Barbara
     Chmielowiec Halina
     Dec Jan
     Drewnicka Elżbieta
     Gorzelany Stanisław
     Jemioło Honorata
     Kokoszyński Piotr
     Koźmic Władysław
     Piękoś Ewa
     Piękoś Franciszek
     Sito Alicja
     Ziętek Dorota